Mirësevini në JONAS !

Jonas kërkon të bëjë ndërmjetësime me punëtorë të kualifikuar që flasin gjermanisht në sektorin gjerman të shëndetësisë dhe atë social.
Si një agjenci rekrutimi, ne specializohemi në kërkesat komplekse të specialistëve për rekrutim, veçanërisht infermierë dhe profesionistë të tjerë të specializuar në mjekësi.
Ne mbështesim fuqinë punëtore, si dhe punëdhënësit me kërkesat e personelit në të gjitha fazat e procesit të ndërmjetësimit. Jemi krenarë që jemi në gjendje t'u ofrojmë klientëve tanë një gamë të gjerë shërbimesh, nga mbështetja e fuqisë punëtore në prokurimin e dokumentave dhe përkthimeve, ndërmjetësimi i një pune të përshtatshme dhe marrja me qira e një apartamenti në Berlin me çmime të përballueshme.
A keni deshirë për të punuar në Gjermani në sektorin e shëndetësisë dhe atë social, por nuk keni një pamje të përgjithshme të pengesave administrative siç janë njohja profesionale dhe lejet e qëndrimit?
Atëherë te JONAS jeni ne vendin e duhur !
Nëse i plotësoni kriteret e mëposhtme, aplikoni tek Jonas:

... atëherë te JONAS jeni ne vendin e duhur ! Kontaktoni me ne dhe aplikoni si profesionist të kujdesit shëndetësor për një vend pune në Gjermani!

Rreth Jonas

Jonas përbëhet nga një ekip prej disa specialistësh të cilët kanë përvojë shumë vjeçare në menaxhimin dhe këshillimin e institucioneve të shëndetit dhe kujdesit shoqëror në Berlin.

Kontakti juaj:

Ralf Möller-Flohr

Ralf Möller-Flohr
Drejtor, Partner

Carsten Glöckner

Carsten Glöckner
Partner

Ndër të tjera, Jonas mbështetet nga partnerë të asociuar që japin këshilla në vendet e tyre të lindjes , të cilët ofrojnë po ashtu dhe strehim në Berlin.

Kontakti juaj:

Maksi Gerbi

Maksi Gerbi

Angebote

Oferta dhe sherbime mbeshtetese per aplikantet

Jonas u ofron aplikantëve të shërbimeve shëndetësore dhe sociale ,ndihmën profesionale në procesin e aplikimit . Mbështetja përfshin kryesisht shërbimet e mëposhtme:

Arbeitgeber

Shërbime për punëdhënësit

Jonas i siguron infermierëve, stafit mjekësor dhe arsimtarëve kushtet e zakonshme të punës dhe pagave. Ndërmjetësimi përfshin shërbimet e mëposhtme:

Wohnraum

Banesa

Jonas ndryshon nga konkurrentët e tij duke ndërmjetësuar dhe marrë me qira hapësirën e jetesës në Berlin me çmime të përballueshme. Aplikantët mund të zgjedhin midis ofertave të ndryshme të mobiluara plotësisht dhe moderne hapësirën e jetesës. Kjo do të thotë që një parakusht kryesor për një fillim të suksesshëm në Gjermani është përmbushur para mbërritjes.

Fairness

Rekrutimi etik dhe i drejtë

Jonas merr vetëm infermierë nga vendet ku nuk ka mungesë infermierësh. Qëllimi ynë është që të kontribojmë në ngritjen e kapaciteteve në vendet e origjinës duke trajnuar punëtorët lokalë. Duke vepruar kështu, ne jemi duke kundërshtuar me qëllim agjensitë klasike të zakonshme.
Duke punësuar punëtorë të aftë me lidhje të forta me Gjermaninë, në një afat të mesëm një transferim të njohurive në vëndet mëmë.

Kosten

Shpenzimet

Aplikantët e JONAS nuk kanë asnjë tarifë kostoje për ndërmjetësimin . Tarifa e ndërmjetësimit varet plotësisht nga punëdhënësi!
Aplikanti paguan vetëm kostot e bëra gjatë procedurave administrative (njohje profesionale, vizë, përkthime) dhe shpenzimet e udhëtimit për në Gjermani.

Kontakti

Kontakti ne Gjermani

jonas GmbH
Inselstraße 13
10179 Berlin
Germany
+49 (0)30. 55 12 86 56
info@jonas-gmbh.eu
www.jonas-gmbh.eu

Kontakti ne shqiperi

Maksi Gerbi
Premium Group Albania
ETC Europea Trade Center
Tirané
Albania
+355 (0)68. 41 25 365
+355 (0)69. 29 73 545
info@premiumgroup-al.com

Kontakti ne Turqi

Osman Tas
OBM TURKİYE
Caglayan Mah. 2071 Sok. Selale Sit. D Blok No:9/B
07050 / Muratpasa-Antalya
Turkey
+90 (0)850. 303 2626
info@obm-turkiye.com

Legal notice

jonas GmbH
Inselstraße 13
10179 Berlin
Germany
+49 (0)30. 55 12 86 56
info@jonas-gmbh.eu

CEO: Ralf Möller-Flohr
Handelsregisternummer: HRB 209806 B
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)

VAT-ID: DE326180623

Image licensing

Banner: New Africa/Shutterstock.com
Ralf Möller-Flohr: Fräulein Fotograf, Berlin
Carsten Glöckner: Fräulein Fotograf, Berlin
Maksi Gerbi: privat
Offer: Timur Romanov/unsplash
Employer: Photographee.eu/Shutterstock.com
Apartment: Daria Shevtsova/pexels.com
Fairness: fauxels/pexels.com
Charge: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave

1.Mbrojtja e të dhënave me një shikim

Informacione të përgjithshme

Informacioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Ju mund të gjeni informacion të detajuar mbi temën e mbrojtjes së të dhënave në deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave nën këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes në internet. Detajet e kontaktit të tyre mund t'i gjeni në faqen tone ne internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Të dhënat tuaja mblidhen nga ju duke na i komunikuar  neve. Kjo mund te jetë p.sh. në plotësimin e një formulari.

Të dhëna të tjera janë mbledhur automatikisht kur ju vizitoni faqen e internetit nga ana e sistemeve të IT- tonë. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi në internet, sistemi operativ ose koha e hyrjes në faqe). Këto të dhëna regjistrohen automatikisht në momentin qe ju hyni në faqen tonë të internetit.

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Një pjesë e të dhënave janë mbledhur për të siguruar që faqja është dhënë në mënyrë korrekte. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen e përdorimit tuaj.

Cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacione rreth origjinës, marrësit dhe qëllimit të të dhënave tuaja personale të ruajtura në çdo kohë pa pagesë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni që këto të dhëna të korrigjohen, bllokohen ose fshihen. Mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në shtyp, nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës.

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

Mbrojtja e të dhënave

Operatorët e këtyre faqeve e konsiderojnë shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe interneti, të dhëna te ndryshme personale do te mblidhen. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se çfarë të dhëna ne mbledhim dhe për çfarë i përdorim ato. Ata gjithashtu shpjegojne se si dhe për çfarë qëllimi kjo ndodhë.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave përmes Internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe të sigurisë. Nuk është e mundur të mbrohen plotësisht të dhënat nga qasja e palëve të treta.

Informacion në lidhje me organin përgjegjës

Organi përgjegjëse për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti është:

jonas GmbH
Inselstraße 13
D-10179 Berlin
 +49 (0)30. 55 12 86 56
info@jonas-gmbh.eu

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave personale (psh. Emrat, adresat e  e-mail , etj.).

Revokimi i miratimit tuaj per perpunimin e te dhenave

Shumë operacione për përpunimin e të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Një njoftim joformal me email për ne është i mjaftueshëm. Legaliteti i përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet i pa ndikuar nga revokimi.

E drejta për të paraqitur një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës

Në rast të shkeljeve të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, personi në fjalë ka të drejtë të paraqesë një ankesë tek autoriteti përgjegjës mbikëqyrës. Autoriteti përgjegjës mbikëqyrës për çështjet e mbrojtjes së të dhënave është zyrtari shtetëror për mbrojtjen e të dhënave të shtetit federal në të cilin është vendosur kompania jonë. Një listë e zyrtarëve për mbrojtjen e të dhënave dhe detajet e kontaktit të tyre mund ti gjeni duke klikuar ne linkun e meposhtem : https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

E drejta e transportueshmërisë së të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht bazuar në miratimin  tuaj ose në përmbushjen e një kontrate të dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të zakonshëm dhe te lexueshem. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të ndodhë vetëm nëse është teknikisht e mundshme.

SSL- ose. TLS-Kodimi

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, siç janë porositë ose pyetjet që na dërgoni si operatori i faqes, kjo faqe përdor një SSL ose. Kodimi i TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti që linja e adresës së perdoruesit ndryshon nga "http: //" në "https: //" dhe nga simboli i bllokimit në linjën e perdorimit tuaj.

Nëse Kodimi i SSL apo TLS  është aktivizuar, të dhënat që ju ofrojnë për ne nuk mund të lexohen nga të tjerët.

Informacion, bllokim, fshirje

Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të informoheni falas për të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e saj dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për të korrigjuar, bllokuar ose fshirë këto të dhëna. Mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë , nëse keni pyetje në lidhje me temën e të dhënave personale.

3. Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Server - Identifikohu - Skedar 

Ofruesi i faqes në internet automatikisht mbledh dhe ruan informacione në të ashtuquajturat skedarë identifikimi të serverëve, të cilët perdorimi juaj automatikisht na i transmeton. Këto janë:

Të dhënat nuk do të bashkohen me burimet e tjera të të dhënave.

Baza e përpunimit të të dhënave është neni 6 Paragrafi 1 lit. f GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për kryerjen e  një kontratë ose masa te marra para se te kryhet  kontrata.

Formular Kontakti

Nëse na dërgoni pyetje duke përdorur formularin e kontaktit, detajet tuaja nga formulari i hetimit, përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë , do të ruhen nga ne për qëllimin e përpunimit të hetimit dhe në rast të pyetjeve vijuese. Këto të dhëna nuk do të zbulohen pa miratimin tuaj.

Përpunimi i të dhënave të futura në formularin e kontaktit  eshte i bazuar vetem me miratimin tuaj (neni 6 Paragrafi 1 lit. një GDPR).

Ju mund ta tërhiqni këtë pëlqim në çdo kohë. Një njoftim joformal me email për ne është i mjaftueshëm. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet e pandikuar nga revokimi.

Të dhënat që keni futur në formularin e kontaktit do të qëndrojnë me ne derisa të kërkoni fshirjen, revokimin e miratimit tuaj për ruajtje ose qëllimi i ruajtjes së të dhënave nuk vlen më (p.sh. pasi të jetë përpunuar kërkesa juaj). Dispozitat ligjore të detyrueshme - veçanërisht në afatet e veçanta të ruajtjes- mbeten të pa paprekura.